Startsidan | Affärsidé | Partners | Referenser | Web & Grafiskt | Pågående | Certifiering & Effektivisering | Kontakt
Företags profiler

En företags profil är oftast menat med att allt som företaget har är enhetligt grafiskt sätt. Med de menas att företaget har en websidan, visitkorten, alla dokument har en "röd tråd" att man ser att det är samma företag på allting som företaget ger ifrån sig, samma färger, stil och logga på sakerna.

Tillexempel har vi svart, vitt och rött i våran företagsprofil med loggan uppe i mitten på Webbsidan. Andra företag kan ha många flera färger men det är bäst att hålla sig till max 3st färger. Anars kasnke det lätt bli otydligt och det blir svårare att hitta den röda tråden.
Priser
En komplett företags profil: från 10 000kr*
Visitkort: från 2 000kr*
Logga: från 4 000kr*
Dokument mall: från 1 500kr*
Brev Mall: från 1 500kr*
Webbsida: från 3 000kr*Flera priser klicka här!
Information

Vi kan också anpassa webbplatsen med olika tillägg och ändringar. Ni kan beställa ett Bronspaket och lägga till tillexempel;

Flashmenyer
Pris: från 1 000kr
Inloggningsfunktion
Pris: från 2 000kr
Hel flashlösning
Pris: från 5 000kr

Grafiskt!
Illustrationer
Bildredigering
Företags profiler