Startsidan | Affärsidé | Partners | Referenser | Web & Grafiskt | Pågående | Certifiering & Effektivisering | Kontakt
Inloggningsfunktion

En inloggningsfunktion kan användas till mycket på sin Webbplats. Man kan tillexempel logga in och byta bilder, information och liknande. Det går också att lägga upp ny information eller skriva om en information på ett väldigt enkelt sett:

- Logga in.
- Klicka sig in på att man ska ändra/lägga till information.
- Skriva in informationen och/eller visa sökvägen till bilden.
- Klickar på Klar och informationen sätts på rätt platts och kan visas direkt utan väntetid eller krongliga kåder.

Inloggningsfuktionen programmeras i ASP. Det är ett scriptspråk som gör en dynamisk webbplats möjlig med formulär och liknande.

Gå vidare till priser och andra lösningar
Information

Vi kan också anpassa webbplatsen med olika tillägg och ändringar. Ni kan beställa ett Bronspaket och lägga till tillexempel;

Flashmenyer
Pris: från 1 000kr
Inloggningsfunktion
Pris: från 2 000kr
Hel flashlösning
Pris: från 5 000kr

Grafiskt!
Illustrationer
Bildredigering
Företags profiler