Startsidan | Affärsidé | Partners | Referenser | Web & Grafiskt | Pågående | Certifiering & Effektivisering | Kontakt
Affärsidé

Webb & Grafiskt
Vi levererar olika varianter av webbsidor. Allt från en "vanlig" statisk sida, där det finns tre länkar i menyn och några bilder på de tre undersidorna, till stora dynamiska webbsidor med webbshop och administrationsskript.

Effektivisering & Certifiering
Eftersom den totala kostnaden av företagens IT-miljö brukar vara väldigt hög är vår affärsidé att hjälpa kunden att dramatiskt reducera deras kostnader. Det gör vi genom att standardisera och effektivisera de produkter som är kopplade till deras IT-mijlö.
Det gör vi genom att:
•   standardisera mjuk och hårdvara utifrån företagets behov
•   etablera tjänster för att utnyttja existerande produkter, funktioner och få nya möjligheter
•   ersätta produkter med nya versioner och säkerställa produktleveranser genom
  omvärldsbevakning
•   hjälpa användarstöden (helpdesk) att stödja IT-plattformen effektivare

Övrigt
Vi levererar alltid färdiga och väl genomarbetade produkter och tjänster.
Inom ADMAB har vi fasta priser.
Information

Till vänster ser du en mer ingående och förklarande affärsidé om vad vi gör inom företaget.